info, uittips

Onze bezoekers willen wij attenderen onze website te blijven volgen voor nieuwe ontwikkelingen.​

Privacy

Op 25 mei 2018 werd de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in Europa van kracht. Dit betekent dat alle bedrijven in Nederland maar ook andere organisaties waar persoonsgegevens worden verwerkt, moeten aangeven hoe zij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij als koorvereniging verwerken ook persoonsgegevens. Wij willen u bij deze laten weten dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het up-to-date houden van onze ledenadministratie, het innen van de contributie en om contact met u te onderhouden over alle activiteiten van onze vereniging. Ook hebben wij een gezamenlijke emailgroep aangemaakt waarin we u aanschrijven voor activiteiten.

De gegevens worden door ons opgeslagen en bewaard bij de secretaris / ledenadministratie en bij de penningmeester van de koorvereniging. Mocht u vragen hebben over de wijze waarop uw gegevens bewaard worden dan kunt u altijd een email sturen naar de secretaris van de koorvereniging.

Ook kunnen er foto’s op de website worden geplaatst. Als iemand daar bezwaar tegen heeft dient u dat te melden bij de secretaris.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Mannenkoor “The Harmony Singers” Tilburg en de informatie hierop is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het feit dat Mannenkoor “The Harmony Singers” Tilburg alles doet om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten. Mannenkoor “The Harmony Singers” Tilburg kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden gesteld.  

opera in symfonie.jpg

 www.operainsymfonie.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

DE MUZIEK DIENT TOT VERSTROOIING, TOT OPVOEDING, TOT AANSPORING VAN DE GEEST EN TOT BEVRIJDING VAN DE HARTSTOCHTEN VAN DE ZIEL. (Aristoteles)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact betreffende de website: barry.bekink@home.nl

BEDANKT VOOR UW BEZOEK.

Banner.jpg